Rodinná spoločnosť  Badík & Partners  je licenciovaná Národnou bankou Slovenska, dňom 14. decembra 2009 a vykonáva na území Slovenskej republiky finančné sprostredkovanie ako Samostatný finančný agent v súlade s ustanovením § 7 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v sektoroch:

 1.  Poistenia alebo zaistenia.
 2.  Kapitálového trhu.
 3.  Doplnkového dôchodkového sporenia.
 4.  Prijímania vkladov.
 5.  Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

 Poskytujeme služby v oblasti:

 1. Kapitálového trhu a investovania. 
 2. Úverov.
 3. Poistenia.
 4. Stavebného sporenia.
 5. Leasingu. 
 6. Doplnkového dôchodkového sporenia.
 7. Zdravotného poistenia.
 8. Predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností.
 9. Daňového a účtovníckeho poradenstva.